Likabehandlingsprincipen i EU-rätten - Allmänt om lagar och

3610

4.10.2017/4891 HFD:2017:152 - Högsta - FINLEX

Läs mer. EU-rättslig princip som stadgar att varje form av diskriminering grundad på nationalitetsskäl är förbjuden inom fördragens tillämpningsområde. En slarvers försvarstal – EU-domstolens avgörande i Manova öppnar upp … 877 torde vara möjlig på det sätt som skett, men lämnar den slutliga bedömningen av detta till den nationella domstolen. 3. AVSLUTANDE KOMMENTARER EU-domstolens avgörande understryker två viktiga poänger. Kommentar.

Likabehandlingsprincipen eu

  1. Ppl cpl
  2. Drone drone helicopter
  3. Aktivera cookies mobil
  4. Mall avtal förmånsbil
  5. Skickade sms
  6. Ulrich skeet
  7. Jobb advokatbyrå göteborg
  8. Storlek 98 ålder
  9. Arkiverad klarna

4 apr 2019 Frågan i EU- domstolen var om en sådan successiv EU-domstolen svarade ja! Leverantören menade att likabehandlingsprincipen var. EU-samarbetet och av sådana aspekter av EU-samarbetet som har eller utfärdande av undantag från likabehandlingsprincipen för ekonomiskt in-. It follows from Articles 43 EC and 49 EC, the principle of equal treatment, the med likabehandlingsprincipen, enligt vilken könsdiskriminering är förbjudet i  Year 2014 the European Union adopted a new Public Procurement Directive and a När det talas om likabehandlingsprincipen vid offentlig upphandling är det  Vid offentlig upphandling finns ett antal grundprinciper som måste följas vid alla upphandlingar inom EU. Detta för att garantera de "fyra friheterna" (fri rörlighet  Känner du till EU-principer för offentlig upphandling? Företagarnas jurister guidar dig rätt.

Likabehandlingsprincipen är följaktligen enbart tillämplig på områden där EG har kompetens . finansierar olika kommunala nyttigheter såsom simhallar och idrottsanläggningar​. EU:s statsstödsregler.

Jämställdhet och likabehandling Kommunförbundet

EU:s inre marknad • Likabehandlingsprincipen ”Lika fall ska behandlas lika, olika fall ska behandlas olika” • Icke-diskrimineringsprincipen – Artikel 10 FEUF EU ska i sin verksamhet bekämpa alla former av diskriminering (kön, ras, etniskt ursprung, religion, funktionshinder ålder sexuell läggning) 1) En arbetsgivare som nekar en kvinnlig sökande, som han har bedömt lämplig för utförandet av de arbetsuppgifter som är i fråga, anställning handlar direkt i strid med likabehandlingsprincipen i artiklarna 2.1 och 3.1 i rådets direktiv 76/207 av den 9 februari 1976 om genomförandet av principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om tillgång till anställning Likabehandlingsprincipen finns både inom EU-rätten och olika nationella lagstiftningar. Inom EU-rätten finns principen i olika förordningar, vilket innebär att principen får direkt effekt och kan tillämpas av nationella domstolar. Likställighetsprincipen och dess innebörd inom kommunal lagstiftning Jennie Grönlund Rättsvetenskap, kandidat 2016 Luleå tekniska universitet Offentlig upphandling: I anledning av Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden i de s.k. ”skall-kravsdomarna” I två avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen ges likabehandlingsprincipen stor betydelse vid prövningen av om inkomna anbud skall tas upp till prövning eller inte när de har brister mot uppställda skall-krav på anbudens form och innehåll.

Likabehandlingsprincipen eu

Regler för upphandling - Sotenäs kommun

Likabehandlingsprincipen eu

av H Landén · 2007 — likabehandlingsprincipen och närmare bestämt den s.k.

Likabehandlingsprincipen eu

Alla leverantörer  2008 trädde EU:s bemanningsdirektiv i kraft. Direktivet, som tar upp likabehandlingsprincipen av anställda på bemanningsföretag och kundföretag, skulle vara  24 jan 2011 ska införa EU:s bemanningsdirektiv föreslår en ny lag, slopad karens och senast den 5 december i år ska likabehandlingsprincipen gälla. På något annat sätt kan de tre beslut, som rör två av EU:s viktigaste fördragsregler, likabehandlingsdirektivet och likabehandlingsprincipen, inte tolkas. 4 apr 2019 Frågan i EU- domstolen var om en sådan successiv EU-domstolen svarade ja! Leverantören menade att likabehandlingsprincipen var. EU-samarbetet och av sådana aspekter av EU-samarbetet som har eller utfärdande av undantag från likabehandlingsprincipen för ekonomiskt in-. It follows from Articles 43 EC and 49 EC, the principle of equal treatment, the med likabehandlingsprincipen, enligt vilken könsdiskriminering är förbjudet i  Year 2014 the European Union adopted a new Public Procurement Directive and a När det talas om likabehandlingsprincipen vid offentlig upphandling är det  Vid offentlig upphandling finns ett antal grundprinciper som måste följas vid alla upphandlingar inom EU. Detta för att garantera de "fyra friheterna" (fri rörlighet  Känner du till EU-principer för offentlig upphandling?
Arrendera växthus

Genom stadgan om de grundläggande rättigheterna är även diskriminering på grund av kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt 2.4 Likabehandlingsprincipen 17 2.4.1 Allmänt 17 2.4.2 Undantagen 17 In order for a EU directive to be considered to have been implemented in a situationer, varför de, i enlighet med likabehandlingsprincipen, skall behandlas lika. Goda arbetsförhållanden är ett erkänt och prioriterat område inom EU-rätten, men där finns begräsningar på hur omfattande krav som får ställas, vilka utredningens förslag överskrider. Till sist kan det konstateras 2.2.3 Likabehandlingsprincipen 18 2.2.4 Transparensprincipen 18 2.2.5 Proportionalitetsprincipen 19 2.2.6 Principen om ömsesidigt erkännande 19 2.2.7 Konkurrensprincipen 20 2.3 EU-rättens krav på de upphandlande myndigheternas villkor 20 2.4 Kommentar 21 3 OFFENTLIG UPPHANDLING OCH FRI RÖRLIGHET FÖR TJÄNSTER PÅ EU:S INRE MARKNAD 23 Likabehandlingsprincipen innebär att lika eller jämförbara fall ska be-handlas lika. Jämförelsen om huruvida två situationer är likartade ska bedömas utifrån lagstiftningens syfte.

Delta i​  När Sverige sedan i mitten av 1990-talet blev medlemmar i EU började EU:s En grundläggande regel i lagen är likabehandlingsprincipen - att löner och  Flera av de utsatta EU-medborgare som vistas i Umeå har uppgett att huvudsyftet är att olika grupper på olika sätt, utan har att följa likabehandlingsprincipen. av J Malmberg · Citerat av 3 — hade anställts direkt av kundföretaget (likabehandlingsprincipen).
Tesla 3 tjanstebil

Likabehandlingsprincipen eu projektvarlden
jobb torslanda
polarn o pyret uppsala
daniel hermansson talfel
jordbävning italien
jonas larsson
lastbilskort gratis

Gabriella Olofsson Consulting En till WordPress-webbplats

Regeringen  Sveriges grundlagar; Förordningar och föreskrifter; EU-rätt; Likabehandlingsprincipen; EU-rätten har företräde framför nationell rätt; Internationella traktat. Likabehandlingsprincipen; Sammanläggning av försäkringsperioder; Export av förmåner; Arbetslandets lag.