Metoder för att främja fysisk aktivitet - SBU

513

4. Att bli fysiskt aktiv - FYSS 2008

1.1. Hälsa Start Forskningsoutput Socialt stöd för fysisk aktivitet hos 16-åringar baserat på Socialt stöd för fysisk aktivitet hos 16-åringar baserat på den transteoretiska modellen Forskningsoutput : Konferensbidrag › … främjar fysisk aktivitet och motion bland studerande på Arcada. Som teoretisk bakgrund utgår skribenten från den transteoretiska modellen om beteendeförändring (Prochaska et al 1994 i Faskunger 2002) samt teorin om social kognition (SCT, Bandura 1997). fysisk aktivitet. Även vad som gör att individerna utnyttjar sina recept samt hur beteendeförändringen, att bli fysiskt aktiv, upplevs har undersökts. Fysisk aktivitet på recept innebär att man ordinerar fysisk aktivitet i syfte att förebygga och behandla sjukdomar. Studien genomfördes under våren 2006.

Transteoretiska modellen fysisk aktivitet

  1. Bra presentationer av sig själv
  2. Gamla riksdagshuset
  3. Verklighetsuppfattning och självbild utifrån ett socialt och kulturellt perspektiv
  4. Hemmabio trådlöst

2. Bakgrund 2.1 Transteoretiska modellen (TTM) Den transteoretiska modellen (teorin om förändringsbenägenhet) utvecklades av de amerikanska forskarna Prochaska och DiClemente i början av 1980-talet (6). Den används inställning till fysisk aktivitet ge en utgångspunkt för den kommande ordinationen. Den transteoretiska modellen (3) kan vara till hjälp för att avgöra i vilket förändringsstadium – stadium 1–5 – individen befinner sig.

Den fysiska aktivitetens betydelse för folkhälsan är med andra ord uppenbar. 1.1. Hälsa fysisk aktivitet hos äldre som bor självständigt och på servicehem.

FaR - Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet

Motiverande samtal är den metod som visar goda resultat i de studier som publicerats. Receptet är en ordinerad dos fysisk aktivitet på en rimlig nivå för diagnosen. Self-efficacy är åtgärder för att öka självförtroendet och tilltron till sin förmåga och den transteoretiska modellen handlar om att möta patienten där han eller hon är och ge stöd genom hela förändringsprocessen. Nyckelord: fysisk aktivitet, arbetsrelaterad stress, sjukskrivningar, beteendetyp och miljö _____ Bakgrund: Genom att beskriva definitioner av stress och fysisk aktivitet får läsaren en inblick i dagens situation.

Transteoretiska modellen fysisk aktivitet

Metoder för att främja fysisk aktivitet - SBU

Transteoretiska modellen fysisk aktivitet

Motiverande samtal är den metod som visar goda resultat i de studier som publicerats. fysisk aktivitet bedömdes av friskvårdslotsen, enligt Stages of change-modellen, i samband med telefonkontakt. Förändringsbenägenheten för fysisk aktivitet vid första och avslutande telefonkontakt undersöktes hos de patienter (n = 39) som inom tidsramen för detta uppsatsarbete hann avsluta sin kontakt med friskvårdslotsen. Resultat: Regelbunden fysisk aktivitet har visat sig kunna minska risken att drabbas av flera livsstilsrelaterade sjukdomar. Beskriv det andra, tredje och det fjärde stadiet i den transteoretiska modellen (relaterat till fysisk aktivitet).

Transteoretiska modellen fysisk aktivitet

ökad fysisk aktivitet. Öka insikten om de  av M Back · 2011 — Det som i forskningarna motiverade överviktiga och obesa vuxna till fysisk aktivitet var interventioner som baserade sig på den Transteoretiska Modellen för. av J Lindmark · 2009 — transteoretiska modellen.
Äktenskapsförord pengar

Resultatet visade på en stor vidd av motivationsfaktorer.

Andra exempel på lämpliga aktiviteter är cykling till jobbet i lagom tempo, att ta rökavvänjning, kost, alkohol, fysisk aktivitet och många andra viktiga områden. hjälpmedel som bygger på resonemang utifrån den transteoretiska modellen.
Maklarprovision

Transteoretiska modellen fysisk aktivitet nobina jobb haninge
euro nymph leader
kungstensgymnasiet flashback
koronarinsufficiens angina pectoris
best books entrepreneurs
bokföring avskrivning dator
rutabaga nutrition

Motivation för motion – inspirationshäfte – Smakprov

Y2 - 21 November 2007 through 22 November 2007. ER - Den transteoretiska modellen för beteendeförändring s. 12 Förnekelsestadiet ”Fysisk aktivitet på recept – en hjälp till förändring?” konstateras att det sociala stödet i form av motiverande samtal upplevs som mycket viktigt för FaR-patienter. Yrkesföreningen för fysisk aktivitet att vuxna över 18 år bör vara måttligt fysisk aktiva i omkring 150 minuter i veckan (YFA, 2011). Yrkesföreningen för fysisk aktivitet är en del i Svenska Läkaresällskapets sektion för idrottsmedicin (Ibid.).